Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 02 2012

UrantianSue
8823 cdbc
UrantianSue
"A więc to właśnie jest życie, zajęcia dla początkujących, przyjdź do mnie jak najszybciej, ciągle nie mogę spać w nocy, złożysz mnie kostka po kostce, plecy, nadgarstki i uda, zbudujesz świat, który znowu jak na złość mi się nie udał. Przyjdź do mnie, nie jest tak łatwo, jak napisali w instrukcjach, im dłużej mierzę i liczę, tym bardziej robię się głupia. Przyjdź, razem jakoś nam pójdzie, to co mnie dzisiaj przerasta, narysujemy siebie, nasz dom, chodniki i miasta. I kiedy wszystko już stanie, nowe, pachnące i świeże – zrobimy dobre śniadanie i ja w nie święcie uwierzę..."
Reposted byarosrarofrestyle
UrantianSue
UrantianSue
UrantianSue
Czasami przychodzi taka chwila, że jedyne czego chcę to rzucić wszystko, położyć się na łóżku i leżeć tak dopóki nikt nie przyjdzie i nie ściągnie mnie z niego siłą.
Reposted fromawaken awaken viagwiazdeczka gwiazdeczka
UrantianSue
UrantianSue
5011 3f22 500
Reposted fromRedPenny RedPenny viagwiazdeczka gwiazdeczka
UrantianSue
UrantianSue

January 16 2012

UrantianSue
8485 3d90
Reposted fromtaka-jedna-ja taka-jedna-ja viastylish stylish
UrantianSue
6075 8828 500
Reposted fromCryMeARiver CryMeARiver viastylish stylish
UrantianSue
5473 03bd
Reposted fromayati ayati viastylish stylish
UrantianSue
2084 7554
Reposted fromShekina Shekina viaahora ahora
UrantianSue
1974 4815
Reposted fromsusz susz viaahora ahora
7878 e327 500
UrantianSue
9011 f276
Reposted fromahora ahora
Reposted fromweheartit weheartit viaahora ahora
UrantianSue
UrantianSue
3221 b435 500
UrantianSue
6849 8695
Reposted fromvindurinn vindurinn viaahora ahora
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl